<img> Durad(8) logo </img>   Durad(8)

Листа програма за машинство

написано: 2008-09-25, ажурирано: 2022-06-26

Табела садржаја

Кратак увод

Док сам похађао средњу школу, саставни део образовања је било параметричко моделирање машинских елемената, 2Д цртање, АПТ програмирање, дизајнирање подржано рачунаром (енгл. computer-aided design, CAD) и сл. како би били бољи нумеричари тј. техничари за нумерички управљане машине алатке односно машински техничари за компјутерско управљање (енгл. Computerized numerical control machine, CNC machine). Ти дани су иза мене међутим сачувао сам листу програма на којима се налазе замене за комерцијални апликативни софтвер које смо користили. У тексту ћу користити енглеске речи како би посетиоцима омогућио да брже пронађу жељене програме и све друго што може бити од интереса интересује. Напомињем да нисам имао прилику да тестирам све алате са листе али највећи део сам пробао барем једном, за потребе радова или ситних пројеката.

И ако сте се питали да ли сам и шта користио као замену дужи временски период, довољан да направим поређење између тада актуелних комерцијалних решења, одговор је следећи: Qcad (community), A9Cad, edytornc, GNU Octave и XP Powertoys Calc. Од осталих модернијих алата које сам користио након средње школе, апсолутна препорука иде за алате solvespace и LibreCAD

Напомена о ажурности ове стране

Ажурирам листу када се сетим али напомињем да намерно остављам старе везе због референце програма који се можда више не развијају али их је могуће добавити за тестирање путем интернета. Сви програми који нису више доступни на званичним странама су прекрижени (пример: Непостојећи програм) на листи док су стране које не нуде сигурну везу (https) обележене са несигурна-веза ознаком.

Легенда и значење скраћеница (енг.)

NC - numerically controlled
CNC - computer numerical control
CAD - computer aided design
CAM - computer aided manufactoring
CAE - computer aided engineering
CDF - computational fluid dynamics
FEA - finite element analysis
APT - automated programmed tools
DXF - drawing exchange format
G-code - NC G programming language

Листа програма

ГНУ/Линукс базиране дистрибуције са CNC алатима

Остали програми

Видео предавања вредна помена

Документација и текстови