<img> Durad(8) logo </img>   Durad(8)


Одрицање одговорности

Датум последње измене: 29. мај 2021.

Информације садржане на овој Веб Локацији ("Услуга") су искључиво за опште и информативне сврхе. Аутор ове Услуге не преузима никакву одговорност за грешке или пропусте у садржају Услуге.

Аутор ове Услуге ни и у којем случају неће бити одговоран за било какве директне или индиректне последице, било какву намерну или ненамерну штету, било да је у име уговора, немара или други случајева, који произилазе или су у вези са коришћењем Услуге или садржајем Услуге.

Аутор задржава право да додаје, брише или модификује садржај Услуге у било којем тренутку без претходне најаве.

Ова Услуга може садржати личне ставове Аутора и они као такви не представљају став послодавца Аутора, државе у којој Аутор живи или је становник на одређено.

Остале стране од интереса, везане за опште техничке детаље ове Услуге и технологије израде, као и одрицање одговорности Аутора ове Услуге, можете наћи испод: